Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uznanlivé694 SGWaAP
0.362pochvalné2322 SGWaAP
0.392obdivné508 SGWaAP
0.511ďakovné815 SGWaAP
0.543uznanlivý1019 SGWaAP
0.557posmešné967 SGWaAP
0.561pochvalný1737 SGWaAP
0.566vrelé2725 SGWaAP
0.566uznanlivo5338 SGWaAP
0.595povzbudivé5935 SGWaAP
0.600dlhotrvajúci_potlesk1268 SGWaAP
0.602rozpačité2467 SGWaAP
0.609pohŕdavé622 SGWaAP
0.611veľavravné1817 SGWaAP
0.619búrlivý_potlesk3432 SGWaAP
0.629vrúcne3819 SGWaAP
0.631odmietavé1104 SGWaAP
0.633úctivé1522 SGWaAP
0.633obdivný2525 SGWaAP
0.639potlesk48148 SGWaAP
0.640zdvorilé2337 SGWaAP