Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uveličený1284 SGWaAP
0.405ohúrený3254 SGWaAP
0.409natešený4550 SGWaAP
0.429užasnutý2753 SGWaAP
0.471udivený2946 SGWaAP
0.478naradostený611 SGWaAP
0.484dojatý9142 SGWaAP
0.502očarený7688 SGWaAP
0.515naradovaný659 SGWaAP
0.523uveličená476 SGWaAP
0.539ohromený8880 SGWaAP
0.549uveličene555 SGWaAP
0.554namrzený2108 SGWaAP
0.563užasnutá898 SGWaAP
0.571skormútený1024 SGWaAP
0.580natešená2125 SGWaAP
0.581vyjavený1019 SGWaAP
0.586očarená3173 SGWaAP
0.586natešene3262 SGWaAP
0.588nadšený77018 SGWaAP
0.594potešený9488 SGWaAP