Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uvedomený500 SGWaAP
0.585nevedomý7476 SGWaAP
0.598vôľový795 SGWaAP
0.644pudový849 SGWaAP
0.653uvedomelý9154 SGWaAP
0.663poznaný2342 SGWaAP
0.666ontologicky560 SGWaAP
0.668podvedomý3959 SGWaAP
0.672intencionálny494 SGWaAP
0.675nadosobná448 SGWaAP
0.679sebauvedomovanie1149 SGWaAP
0.679uvedomelé2251 SGWaAP
0.681človečenská441 SGWaAP