Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uvedomelá3816 SGWaAP
0.494cieľavedomá7533 SGWaAP
0.545uvedomelý9154 SGWaAP
0.563uvedomelé2251 SGWaAP
0.568vzdelaná11990 SGWaAP
0.590činorodá2709 SGWaAP
0.593altruistická540 SGWaAP
0.601angažovaná4088 SGWaAP
0.604sebavedomá10624 SGWaAP
0.609oduševnená1318 SGWaAP
0.612uvedomelosť3118 SGWaAP
0.626motivovaná8296 SGWaAP
0.628rozhľadená1053 SGWaAP
0.633empatická3250 SGWaAP
0.635egoistická2566 SGWaAP
0.642zanietená2532 SGWaAP
0.645disciplinovaná2974 SGWaAP
0.647sebaistá1723 SGWaAP
0.647oddaná8222 SGWaAP
0.650nevzdelaná1651 SGWaAP
0.656národne_uvedomelá492 SGWaAP
0.657uvedomele961 SGWaAP
0.658plebejská535 SGWaAP
0.662vedomá27671 SGWaAP