Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uväznenie6731 SGWaAP
0.378zatknutie21970 SGWaAP
0.508odsúdenie27011 SGWaAP
0.516zavraždenie8364 SGWaAP
0.529väzenie177892 SGWaAP
0.560vyhnanstvo10794 SGWaAP
0.561internácia1287 SGWaAP
0.572prepustenie52693 SGWaAP
0.582uväznený20086 SGWaAP
0.600zatýkanie7520 SGWaAP
0.611prenasledovanie45816 SGWaAP
0.613uväzniť14485 SGWaAP
0.614doživotné_väzenie1867 SGWaAP
0.618vyšetrovacia_väzba11424 SGWaAP
0.620ukrývanie1993 SGWaAP
0.623väzniť7507 SGWaAP