Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000utrpenie155408 SGWaAP
0.399trápenie60566 SGWaAP
0.482umieranie9804 SGWaAP
0.490útrapy15006 SGWaAP
0.491zomieranie3420 SGWaAP
0.498poníženie14945 SGWaAP
0.527trýzeň2416 SGWaAP
0.545súženie10423 SGWaAP
0.554zármutok11317 SGWaAP
0.566opustenosť4916 SGWaAP
0.578príkorie4491 SGWaAP
0.581strasť7858 SGWaAP
0.583bolestná13737 SGWaAP
0.586obeta69901 SGWaAP
0.597nevýslovné1814 SGWaAP
0.603bolestné9024 SGWaAP
0.603protivenstvo2982 SGWaAP
0.614bôľ8947 SGWaAP
0.614umučenie9887 SGWaAP
0.618ukrutná4569 SGWaAP
0.621trpiaci5165 SGWaAP