Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000utrápený4304 SGWaAP
0.286skľúčený2790 SGWaAP
0.327strápený792 SGWaAP
0.334zronený2312 SGWaAP
0.338ubolený2781 SGWaAP
0.340skleslý1263 SGWaAP
0.345skormútený1024 SGWaAP
0.368uplakaný1674 SGWaAP
0.400ustaraný726 SGWaAP
0.410sklesnutý542 SGWaAP
0.413utrápená3860 SGWaAP
0.423mrzutý4957 SGWaAP
0.444ustrašený1022 SGWaAP
0.445zatrpknutý3853 SGWaAP
0.450zachmúrený3581 SGWaAP
0.452strhaný1154 SGWaAP
0.453doráňaný1967 SGWaAP
0.461deprimovaný2234 SGWaAP
0.462ustráchaný4202 SGWaAP
0.465ustarostený4659 SGWaAP
0.469zmučený911 SGWaAP
0.472namosúrený1638 SGWaAP
0.477ustatý4504 SGWaAP
0.478prestrašený1827 SGWaAP
0.487vydesený6505 SGWaAP
0.488vystrašený14429 SGWaAP
0.492smutný91654 SGWaAP
0.494vyľakaný3273 SGWaAP
0.495zúfalý33404 SGWaAP
0.500ubiedený879 SGWaAP
0.501rezignovaný1377 SGWaAP
0.502unudený1979 SGWaAP
0.503mĺkvy2580 SGWaAP
0.504trpiteľský409 SGWaAP
0.504zúbožený3324 SGWaAP
0.506namrzený2108 SGWaAP
0.506znudený3723 SGWaAP
0.506zamyslený5291 SGWaAP
0.508zlostný6082 SGWaAP
0.509bezradný8355 SGWaAP
0.511vychudnutý5050 SGWaAP
0.513nešťastný59099 SGWaAP
0.516strápená510 SGWaAP
0.518roztrpčený1373 SGWaAP