Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000utrápený4304 SGWaAP
0.286skľúčený2790 SGWaAP
0.327strápený792 SGWaAP
0.334zronený2312 SGWaAP
0.338ubolený2781 SGWaAP
0.340skleslý1263 SGWaAP
0.345skormútený1024 SGWaAP
0.368uplakaný1674 SGWaAP
0.400ustaraný726 SGWaAP
0.410sklesnutý542 SGWaAP
0.413utrápená3860 SGWaAP
0.423mrzutý4957 SGWaAP
0.444ustrašený1022 SGWaAP
0.445zatrpknutý3853 SGWaAP
0.450zachmúrený3581 SGWaAP
0.452strhaný1154 SGWaAP
0.453doráňaný1967 SGWaAP
0.461deprimovaný2234 SGWaAP
0.462ustráchaný4202 SGWaAP
0.465ustarostený4659 SGWaAP
0.469zmučený911 SGWaAP
0.472namosúrený1638 SGWaAP
0.477ustatý4504 SGWaAP