Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000utopizmus451 SGWaAP
0.433postmodernizmus1877 SGWaAP
0.438iracionalizmus471 SGWaAP
0.444liberalizmus19638 SGWaAP
0.447relativizmus5097 SGWaAP
0.464totalitarizmus2624 SGWaAP
0.466nihilizmus3239 SGWaAP
0.468marxizmus13099 SGWaAP
0.470racionalizmus3906 SGWaAP
0.472objektivizmus476 SGWaAP
0.478kolektivizmus1831 SGWaAP
0.478voluntarizmus681 SGWaAP
0.479utilitarizmus1208 SGWaAP
0.480konzervativizmus7677 SGWaAP
0.486materializmus9225 SGWaAP
0.491idealizmus5687 SGWaAP
0.501evolucionizmus659 SGWaAP
0.505fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.505etatizmus1393 SGWaAP
0.506anarchizmus1903 SGWaAP