Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000utopistický734 SGWaAP
0.217utopický2538 SGWaAP
0.392utopistická911 SGWaAP
0.399utopická2272 SGWaAP
0.491utopické731 SGWaAP
0.491utopista1035 SGWaAP
0.494idealistický2557 SGWaAP
0.501utópia14311 SGWaAP
0.571marxistický3814 SGWaAP
0.577idealista5821 SGWaAP
0.590nereálny10343 SGWaAP
0.597utopizmus451 SGWaAP
0.598anarchistický1321 SGWaAP
0.601fantasta1282 SGWaAP
0.607materialistický3326 SGWaAP
0.608idealistická2200 SGWaAP
0.611ateistický4237 SGWaAP
0.613idealistické858 SGWaAP
0.627vizionársky1842 SGWaAP
0.628nihilistický533 SGWaAP
0.633fantazmagória1831 SGWaAP
0.633kolektivistický424 SGWaAP