Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000utopistická911 SGWaAP
0.191utopická2272 SGWaAP
0.374idealistická2200 SGWaAP
0.392utopistický734 SGWaAP
0.408utópia14311 SGWaAP
0.412utopický2538 SGWaAP
0.472utopické731 SGWaAP
0.503rovnostárska689 SGWaAP
0.529fantazmagória1831 SGWaAP
0.540naivná19994 SGWaAP
0.545zvrátená7898 SGWaAP
0.557scestná1954 SGWaAP
0.559utopista1035 SGWaAP
0.563iluzórna2372 SGWaAP
0.563materialistická3135 SGWaAP
0.566pomýlená4050 SGWaAP
0.566idealistický2557 SGWaAP
0.579beztriedna1089 SGWaAP
0.593ateistická3763 SGWaAP
0.594idealistické858 SGWaAP
0.594politicky_korektná673 SGWaAP
0.602absurdná20186 SGWaAP