Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000utopista1035 SGWaAP
0.382idealista5821 SGWaAP
0.403fantasta1282 SGWaAP
0.404marxista5377 SGWaAP
0.461racionalista1259 SGWaAP
0.462materialista3595 SGWaAP
0.463utopický2538 SGWaAP
0.464nihilista865 SGWaAP
0.481osvietenec2494 SGWaAP
0.490pozitivista564 SGWaAP
0.491utopistický734 SGWaAP
0.497etatista1066 SGWaAP
0.527mysliteľ16980 SGWaAP
0.537anarchista6438 SGWaAP
0.538realista11142 SGWaAP
0.540moralista2886 SGWaAP
0.544postmodernista623 SGWaAP
0.554ľavičiar11215 SGWaAP
0.554utopizmus451 SGWaAP
0.555utopická2272 SGWaAP
0.555utópia14311 SGWaAP