Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000utopická2272 SGWaAP
0.191utopistická911 SGWaAP
0.313utópia14311 SGWaAP
0.363utopický2538 SGWaAP
0.373idealistická2200 SGWaAP
0.399utopistický734 SGWaAP
0.447utopické731 SGWaAP
0.485materialistická3135 SGWaAP
0.495beztriedna1089 SGWaAP
0.511rovnostárska689 SGWaAP
0.530iluzórna2372 SGWaAP
0.550individualistická1297 SGWaAP
0.550racionalistická730 SGWaAP
0.555utopista1035 SGWaAP
0.575fantazmagória1831 SGWaAP
0.578chiméra3703 SGWaAP
0.582utopizmus451 SGWaAP
0.583pomýlená4050 SGWaAP
0.585idealistický2557 SGWaAP
0.586metafyzická3950 SGWaAP
0.587idea110379 SGWaAP