Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000utláčateľ2057 SGWaAP
0.482uzurpátor1094 SGWaAP
0.487vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.505uchvatiteľ420 SGWaAP
0.513otrokár4337 SGWaAP
0.514tyran14479 SGWaAP
0.524okupant9714 SGWaAP
0.546mocnár1810 SGWaAP
0.547odbojný1438 SGWaAP
0.547utláčanie4757 SGWaAP
0.549zradca21291 SGWaAP
0.555mučiteľ1801 SGWaAP
0.565tyranská846 SGWaAP
0.574despotizmus1477 SGWaAP
0.575útlak18132 SGWaAP
0.579tyranstvo442 SGWaAP
0.581krutovláda986 SGWaAP
0.585bezbožník2862 SGWaAP
0.585poroba2954 SGWaAP
0.585povstať20570 SGWaAP
0.587kolaborant5109 SGWaAP