Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000utilitarizmus1208 SGWaAP
0.383liberalizmus19638 SGWaAP
0.411racionalizmus3906 SGWaAP
0.422empirizmus1104 SGWaAP
0.430voluntarizmus681 SGWaAP
0.439pozitivizmus2987 SGWaAP
0.443relativizmus5097 SGWaAP
0.444evolucionizmus659 SGWaAP
0.445individualizmus8799 SGWaAP
0.447pragmatizmus5424 SGWaAP
0.452materializmus9225 SGWaAP
0.462determinizmus1926 SGWaAP
0.472hedonizmus2092 SGWaAP
0.479utopizmus451 SGWaAP
0.480nihilizmus3239 SGWaAP
0.480agnosticizmus1002 SGWaAP
0.485darvinizmus977 SGWaAP
0.489kolektivizmus1831 SGWaAP
0.492objektivizmus476 SGWaAP
0.492pozitivistický563 SGWaAP
0.494subjektivizmus1824 SGWaAP
0.495konzervativizmus7677 SGWaAP