Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000utečenecký_tábor9255 SGWaAP
0.359záchytný_tábor1367 SGWaAP
0.379sýrsky_utečenec2699 SGWaAP
0.416utečenecké786 SGWaAP
0.442utečenec119902 SGWaAP
0.518Somálsko11343 SGWaAP
0.533Sýrčan7460 SGWaAP
0.533Libanon22686 SGWaAP
0.536utečenecký902 SGWaAP
0.545južný_Sudán4456 SGWaAP
0.563Líbya33086 SGWaAP
0.565Afganistan75880 SGWaAP
0.565Sýria97981 SGWaAP
0.569migrant70022 SGWaAP
0.570ilegálny_prisťahovalec999 SGWaAP
0.573azylant4712 SGWaAP
0.573stanový_tábor2867 SGWaAP
0.574internačný_tábor1042 SGWaAP
0.579ilegálny_migrant1394 SGWaAP
0.580Sudán12918 SGWaAP