Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000utečenecký902 SGWaAP
0.426utečenec119902 SGWaAP
0.517utečenecké786 SGWaAP
0.528prisťahovalecký1032 SGWaAP
0.536utečenecký_tábor9255 SGWaAP
0.538azylant4712 SGWaAP
0.543azylový6404 SGWaAP
0.552migrant70022 SGWaAP
0.558nelegálny_imigrant824 SGWaAP
0.576sýrsky_utečenec2699 SGWaAP
0.577ilegálny_prisťahovalec999 SGWaAP
0.581utečenecká3814 SGWaAP
0.591ilegálny_imigrant1247 SGWaAP
0.596imigrant28985 SGWaAP
0.605azyl40711 SGWaAP
0.608ilegálny_migrant1394 SGWaAP
0.609imigračný4317 SGWaAP
0.611záchytný_tábor1367 SGWaAP
0.638nelegálny_prisťahovalec868 SGWaAP
0.643humanitárny9077 SGWaAP
0.644migračný6859 SGWaAP
0.655imigračná2654 SGWaAP