Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000utečenecká3814 SGWaAP
0.389utečenecká_kríza6840 SGWaAP
0.403migračná_kríza5829 SGWaAP
0.405prisťahovalecká2371 SGWaAP
0.408migračná11689 SGWaAP
0.432utečenec119902 SGWaAP
0.487migrant70022 SGWaAP
0.489imigračná2654 SGWaAP
0.527imigrant28985 SGWaAP
0.532azylová1403 SGWaAP
0.541imigračná_politika2081 SGWaAP
0.543azylová_politika2113 SGWaAP
0.551sýrsky_utečenec2699 SGWaAP
0.556imigrácia10830 SGWaAP
0.581utečenecký902 SGWaAP
0.594ilegálna_migrácia762 SGWaAP
0.599nelegálny_imigrant824 SGWaAP
0.600azylant4712 SGWaAP
0.610prisťahovalectvo6022 SGWaAP
0.614ilegálny_migrant1394 SGWaAP
0.615ilegálny_imigrant1247 SGWaAP