Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000utečenec119902 SGWaAP
0.191migrant70022 SGWaAP
0.254azylant4712 SGWaAP
0.286sýrsky_utečenec2699 SGWaAP
0.320imigrant28985 SGWaAP
0.358ilegálny_migrant1394 SGWaAP
0.365ilegálny_prisťahovalec999 SGWaAP
0.369nelegálny_imigrant824 SGWaAP
0.373ilegálny_imigrant1247 SGWaAP
0.412Sýrčan7460 SGWaAP
0.426utečenecký902 SGWaAP
0.427nelegálny_migrant2606 SGWaAP
0.432utečenecká3814 SGWaAP
0.434azyl40711 SGWaAP
0.442utečenecký_tábor9255 SGWaAP
0.452nelegálny_prisťahovalec868 SGWaAP
0.457prisťahovalec30190 SGWaAP
0.512utečenecké786 SGWaAP
0.533UNHCR4972 SGWaAP
0.543emigrant16551 SGWaAP
0.559záchytný_tábor1367 SGWaAP
0.571Iračan9038 SGWaAP