Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ustatý4504 SGWaAP
0.195ukonaný969 SGWaAP
0.284uťahaný2169 SGWaAP
0.331unavený86199 SGWaAP
0.364vysilený3064 SGWaAP
0.381ustatá2030 SGWaAP
0.435ospanlivý1296 SGWaAP
0.437skleslý1263 SGWaAP
0.448skľúčený2790 SGWaAP
0.451namrzený2108 SGWaAP
0.454ubolený2781 SGWaAP
0.472strápený792 SGWaAP
0.477utrápený4304 SGWaAP
0.487zronený2312 SGWaAP
0.497spotený9379 SGWaAP
0.502doráňaný1967 SGWaAP
0.505prestrašený1827 SGWaAP
0.506uzimený2452 SGWaAP
0.520mrzutý4957 SGWaAP
0.527skormútený1024 SGWaAP
0.531sklesnutý542 SGWaAP