Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ustarostený4659 SGWaAP
0.423skľúčený2790 SGWaAP
0.431skleslý1263 SGWaAP
0.433ustaraný726 SGWaAP
0.463mrzutý4957 SGWaAP
0.463namrzený2108 SGWaAP
0.465utrápený4304 SGWaAP
0.473ustarostená2350 SGWaAP
0.478zachmúrený3581 SGWaAP
0.492skormútený1024 SGWaAP
0.497namosúrený1638 SGWaAP
0.500zamyslený5291 SGWaAP
0.517zronený2312 SGWaAP
0.525sklesnutý542 SGWaAP
0.544ospanlivý1296 SGWaAP
0.551začudovaný1790 SGWaAP
0.551uplakaný1674 SGWaAP
0.552vystrašený14429 SGWaAP
0.555vydesený6505 SGWaAP
0.559prestrašený1827 SGWaAP
0.567strápený792 SGWaAP
0.570udivený2946 SGWaAP
0.573vyľakaný3273 SGWaAP
0.574nevrlý2648 SGWaAP
0.583úzkostlivý3040 SGWaAP