Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ustaraný726 SGWaAP
0.387spýtavý514 SGWaAP
0.391zachmúrený3581 SGWaAP
0.400utrápený4304 SGWaAP
0.414namosúrený1638 SGWaAP
0.414ustaraná475 SGWaAP
0.416ustarostená2350 SGWaAP
0.431skormútený1024 SGWaAP
0.433ustarostený4659 SGWaAP
0.434mrzutý4957 SGWaAP
0.448začudovaný1790 SGWaAP
0.453skleslý1263 SGWaAP
0.456sklesnutý542 SGWaAP
0.457zamyslený5291 SGWaAP
0.458uplakaný1674 SGWaAP
0.461ustarane956 SGWaAP
0.462ustrašený1022 SGWaAP
0.463zachmúrená2189 SGWaAP
0.465pobavený3680 SGWaAP
0.469trpiteľský409 SGWaAP
0.470namrzený2108 SGWaAP
0.472vyčítavý1897 SGWaAP
0.483skľúčený2790 SGWaAP
0.490zlostný6082 SGWaAP