Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ustanovujúce_valné941 SGWaAP
0.402mimoriadne_valné4579 SGWaAP
0.437ustanovujúca_schôdza3556 SGWaAP
0.474valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.480valné1095 SGWaAP
0.489ustanovujúce2537 SGWaAP
0.492Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.504valná_hromada1170 SGWaAP
0.543členská_schôdza15028 SGWaAP
0.547ustanovujúci_snem1165 SGWaAP
0.569Členský_schôdza723 SGWaAP
0.577ustanovujúca1603 SGWaAP
0.587Stanovy652 SGWaAP
0.589výročná_členská5038 SGWaAP
0.593ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.602Snem4156 SGWaAP
0.604stanovy37727 SGWaAP
0.608zhromaždenie122441 SGWaAP
0.622generálne_zhromaždenie1857 SGWaAP
0.623výročná_schôdza2963 SGWaAP
0.642ustanovujúci2900 SGWaAP
0.643výborová584 SGWaAP
0.648uznášaniaschopné1406 SGWaAP
0.649veriteľský_výbor2729 SGWaAP