Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ustanovujúce2537 SGWaAP
0.230ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.378ustanovujúca_schôdza3556 SGWaAP
0.417novozvolené1368 SGWaAP
0.462ustanovujúca1603 SGWaAP
0.462zasadanie51971 SGWaAP
0.465zasadnutie250309 SGWaAP
0.488mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.489ustanovujúce_valné941 SGWaAP
0.497ustanovujúci2900 SGWaAP
0.520mimoriadne_zasadanie1981 SGWaAP
0.526plenárne_zasadnutie7757 SGWaAP
0.539Zastupiteľstvo1397 SGWaAP
0.544zastupiteľstvo124234 SGWaAP
0.549mimoriadne_valné4579 SGWaAP
0.551mestské_zastupiteľstvo137645 SGWaAP
0.554ustanovujúci_snem1165 SGWaAP
0.557valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.564zhromaždenie122441 SGWaAP
0.565Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.573výročná_schôdza2963 SGWaAP
0.577Zhromaždenie5118 SGWaAP
0.577uzniesť8337 SGWaAP
0.577plenárne1992 SGWaAP
0.580obecné_zastupiteľstvo58249 SGWaAP