Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ustanovujúca_schôdza3556 SGWaAP
0.378ustanovujúce2537 SGWaAP
0.387ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.437ustanovujúce_valné941 SGWaAP
0.439ustanovujúci_snem1165 SGWaAP
0.455výročná_členská5038 SGWaAP
0.462výročná_schôdza2963 SGWaAP
0.473schôdza103581 SGWaAP
0.489členská_schôdza15028 SGWaAP
0.495Snem4156 SGWaAP
0.507ustanovujúca1603 SGWaAP
0.512novozvolené1368 SGWaAP
0.540výborová584 SGWaAP
0.552plenárna_schôdza1471 SGWaAP
0.561novozvolená2020 SGWaAP
0.565mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.566mimoriadne_zasadanie1981 SGWaAP
0.567Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.570valná_hromada1170 SGWaAP
0.571valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.575Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.579snem63120 SGWaAP
0.581poslanecké_grémium1389 SGWaAP
0.582Členský_schôdza723 SGWaAP
0.585politické_grémium1370 SGWaAP