Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ustanovujúca1603 SGWaAP
0.462ustanovujúce2537 SGWaAP
0.463ustanovujúci2900 SGWaAP
0.507ustanovujúca_schôdza3556 SGWaAP
0.577ustanovujúce_valné941 SGWaAP
0.591výročná_členská5038 SGWaAP
0.597Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.600členská_schôdza15028 SGWaAP
0.602výročná_schôdza2963 SGWaAP
0.619generálne_zhromaždenie1857 SGWaAP
0.619valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.637ustanovujúci_snem1165 SGWaAP
0.650uzniesť8337 SGWaAP
0.651mimoriadne_valné4579 SGWaAP
0.652stanovy37727 SGWaAP
0.653Snem4156 SGWaAP
0.654ustanovovať47917 SGWaAP
0.654ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.659Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.660výborová584 SGWaAP
0.662valné1095 SGWaAP
0.663výročné_zasadnutie1314 SGWaAP
0.665plenárne_zasadnutie7757 SGWaAP