Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ustanovené11252 SGWaAP
0.356ustanovená36922 SGWaAP
0.406stanovené43246 SGWaAP
0.431ustanovený33649 SGWaAP
0.497ustanovovať47917 SGWaAP
0.539osobitný_predpis48040 SGWaAP
0.557ustanovenie346051 SGWaAP
0.577neustanovovať3084 SGWaAP
0.582stanovená156810 SGWaAP
0.585uvedené261696 SGWaAP
0.589neustanovovať_inak6670 SGWaAP
0.595všeobecne_záväzný21827 SGWaAP
0.606zakotvené7759 SGWaAP
0.607definované18072 SGWaAP
0.636taxatívne4317 SGWaAP
0.639vymedzené11189 SGWaAP
0.641schválené27504 SGWaAP
0.642uznané6128 SGWaAP
0.644zakotvovať5228 SGWaAP
0.648neustanoviť1524 SGWaAP