Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000usadlosť19825 SGWaAP
0.386sedliacka_usadlosť557 SGWaAP
0.437dedina421889 SGWaAP
0.437osada156514 SGWaAP
0.482zemianska_kúria878 SGWaAP
0.496dedinka96948 SGWaAP
0.512drevenička2270 SGWaAP
0.533laznícka536 SGWaAP
0.534roľnícka_usadlosť573 SGWaAP
0.539gazdovstvo8156 SGWaAP
0.546malebná_dedinka4253 SGWaAP
0.547panské_sídlo1608 SGWaAP
0.553želiar2660 SGWaAP
0.554vinica44847 SGWaAP
0.555chalupa67542 SGWaAP
0.565pastvina10722 SGWaAP
0.565veľkostatok4143 SGWaAP
0.565drevenica24448 SGWaAP
0.569poddanská3984 SGWaAP
0.586chatka44481 SGWaAP
0.588kopaničiarska1839 SGWaAP
0.590majer17760 SGWaAP
0.590podhorská7332 SGWaAP
0.591šoltýska481 SGWaAP
0.592malebná21836 SGWaAP