Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000usadlík2354 SGWaAP
0.271kolonista6897 SGWaAP
0.290osídlenec771 SGWaAP
0.307osadník15645 SGWaAP
0.425novousadlík914 SGWaAP
0.471kolonizátor4018 SGWaAP
0.491starousadlík2332 SGWaAP
0.511kočovník4068 SGWaAP
0.543prisťahovalec30190 SGWaAP
0.566vysťahovalec4080 SGWaAP
0.570kočovný_kmeň1023 SGWaAP
0.596zemepán10965 SGWaAP
0.599roľník41912 SGWaAP
0.601prišelec4296 SGWaAP
0.609osídliť4216 SGWaAP
0.611šľachtic27207 SGWaAP
0.625usadlý1523 SGWaAP
0.626presídlenec2715 SGWaAP
0.629osídľovanie4919 SGWaAP
0.633poddaný12743 SGWaAP
0.634praobyvateľ520 SGWaAP
0.635nomád4294 SGWaAP
0.642poddaný11979 SGWaAP