Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000usídliť9462 SGWaAP
0.394usídľovať921 SGWaAP
0.430usadiť101315 SGWaAP
0.548usadzovať8256 SGWaAP
0.549zabývať4190 SGWaAP
0.560osídliť4216 SGWaAP
0.562zahniezdiť5041 SGWaAP
0.572udomácniť13968 SGWaAP
0.584usalašiť3993 SGWaAP
0.590obývať29397 SGWaAP
0.592presídliť5235 SGWaAP
0.597osídľovať3231 SGWaAP
0.601sídliť96151 SGWaAP
0.611usádzať8170 SGWaAP
0.624uhniezdiť1290 SGWaAP
0.631prebývať22573 SGWaAP
0.647neusadiť1576 SGWaAP
0.654presťahovať97995 SGWaAP
0.666nachádzať1550027 SGWaAP
0.670usídlenie1201 SGWaAP
0.679okupovať16485 SGWaAP
0.680prisťahovať11137 SGWaAP
0.687kolonizovať3787 SGWaAP