Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000urputný_boj2243 SGWaAP
0.429urputný1381 SGWaAP
0.514neľútostný7544 SGWaAP
0.519ľúty825 SGWaAP
0.556súboj355418 SGWaAP
0.562bitka145403 SGWaAP
0.589bratovražedný1079 SGWaAP
0.591úporný1597 SGWaAP
0.615bitva2159 SGWaAP
0.616zákopová_vojna1071 SGWaAP
0.646zdrvujúca_porážka1074 SGWaAP
0.648boj834698 SGWaAP
0.649urputná1301 SGWaAP
0.658bojujúci14632 SGWaAP
0.659zápolenie14981 SGWaAP
0.672presila11088 SGWaAP
0.674bratovražedná848 SGWaAP
0.684bojujúce1651 SGWaAP
0.689neľútostná3521 SGWaAP
0.693pobiť33728 SGWaAP
0.693zápoliť3273 SGWaAP
0.696prestrelka18163 SGWaAP
0.698bojujúca10715 SGWaAP
0.700srdnato1165 SGWaAP
0.701oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.702obkľúčenie5960 SGWaAP
0.705porazené3555 SGWaAP
0.709heroický3866 SGWaAP
0.710vojna656840 SGWaAP
0.715porazený24588 SGWaAP
0.719vojnové_ťaženie814 SGWaAP
0.720šarvátka7297 SGWaAP
0.720bojovný22314 SGWaAP
0.722udatne1146 SGWaAP
0.725labanec676 SGWaAP
0.727zvádzať28754 SGWaAP
0.730ruvať1291 SGWaAP
0.730napínavý22212 SGWaAP
0.731bojisko24584 SGWaAP
0.732obliehať5149 SGWaAP