Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000urputný1381 SGWaAP
0.367úporný1597 SGWaAP
0.424neľútostný7544 SGWaAP
0.429urputný_boj2243 SGWaAP
0.430ľúty825 SGWaAP
0.541nemilosrdný7587 SGWaAP
0.560zúrivý12459 SGWaAP
0.574urputná1301 SGWaAP
0.582neúprosný8128 SGWaAP
0.592nezmieriteľný3522 SGWaAP
0.604srdnatý423 SGWaAP
0.606bratovražedný1079 SGWaAP
0.618ukrutný3462 SGWaAP
0.624tvrdošijný893 SGWaAP
0.629úmorný1078 SGWaAP
0.630urputné681 SGWaAP
0.632neprestajný1929 SGWaAP
0.632zápalistý705 SGWaAP
0.634vysiľujúci438 SGWaAP
0.645neústupný1478 SGWaAP
0.650heroický3866 SGWaAP
0.663vypätý2679 SGWaAP
0.667krutý43514 SGWaAP
0.670odveký4357 SGWaAP
0.673neľútostná3521 SGWaAP