Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000urputná1301 SGWaAP
0.440úporná1781 SGWaAP
0.515úporná_snaha1292 SGWaAP
0.517urputné681 SGWaAP
0.561úporný1597 SGWaAP
0.566úporné2046 SGWaAP
0.574urputný1381 SGWaAP
0.603zúrivá5895 SGWaAP
0.619zaťatosť1576 SGWaAP
0.621kŕčovitá2255 SGWaAP
0.642úmorná3028 SGWaAP
0.642nemilosrdná4252 SGWaAP
0.644neľútostná3521 SGWaAP
0.647neústupná767 SGWaAP
0.649urputný_boj2243 SGWaAP
0.650neprestajná1846 SGWaAP
0.651ukrutná4569 SGWaAP
0.655tvrdošijná462 SGWaAP
0.657neúprosná5238 SGWaAP
0.662neústupnosť1041 SGWaAP
0.666nezlomná_vôľa1109 SGWaAP