Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000urodzený5629 SGWaAP
0.383urodzená2769 SGWaAP
0.410šľachtic27207 SGWaAP
0.471veľkomožný2478 SGWaAP
0.474zámožný6513 SGWaAP
0.480veľmož6882 SGWaAP
0.484aristokrat6015 SGWaAP
0.500zeman9863 SGWaAP
0.505vznešený20996 SGWaAP
0.527počestný2196 SGWaAP
0.528poddaný11979 SGWaAP
0.538šľachtický9375 SGWaAP
0.540ctihodný8791 SGWaAP
0.540urodzenosť854 SGWaAP
0.542kráľov8145 SGWaAP
0.545barón20078 SGWaAP
0.549gróf58759 SGWaAP
0.551vicišpán743 SGWaAP
0.555mešťan18882 SGWaAP
0.565kráľovský61948 SGWaAP
0.568ľavoboček609 SGWaAP
0.568poddaný12743 SGWaAP
0.573panovník51690 SGWaAP
0.573hodnostár9043 SGWaAP