Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000urodzená2769 SGWaAP
0.383urodzený5629 SGWaAP
0.409počestná1540 SGWaAP
0.417dvorná_dáma3033 SGWaAP
0.422šľachtičná2839 SGWaAP
0.430kňažná7822 SGWaAP
0.449aristokratická3139 SGWaAP
0.451zámožná2931 SGWaAP
0.456kontesa1317 SGWaAP
0.459aristokratka1003 SGWaAP
0.486šľachtická7747 SGWaAP
0.491grófka16230 SGWaAP
0.496kurtizána2832 SGWaAP
0.513ctihodná2548 SGWaAP
0.527cnostná1712 SGWaAP
0.530sedliačka1421 SGWaAP
0.548urodzenosť854 SGWaAP
0.550slúžka29606 SGWaAP
0.555veľkomožná437 SGWaAP
0.557majetná2040 SGWaAP
0.560barónka5422 SGWaAP
0.562konkubína2730 SGWaAP
0.576slečinka4411 SGWaAP
0.577pobožná1534 SGWaAP