Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000urnový_háj1107 SGWaAP
0.294kolumbárium801 SGWaAP
0.427cintorín175670 SGWaAP
0.475urnová870 SGWaAP
0.490urnový778 SGWaAP
0.513hrobové11929 SGWaAP
0.533Krematórium667 SGWaAP
0.535urnové930 SGWaAP
0.564krematórium7741 SGWaAP
0.572Slávičí_údolie1260 SGWaAP
0.575cintorínsky1139 SGWaAP
0.588slávičie_údolie1477 SGWaAP
0.593pochovávanie6716 SGWaAP
0.594bratislavské_krematórium1558 SGWaAP
0.608ondrejský_cintorín764 SGWaAP
0.623Ondrejský_cintorín543 SGWaAP
0.631Cintorín1460 SGWaAP
0.633pietne5218 SGWaAP
0.637sadová_úprava2504 SGWaAP
0.642parčík9568 SGWaAP
0.647pietny1289 SGWaAP
0.649hrob177694 SGWaAP
0.652pohrebisko21861 SGWaAP
0.661stojisko6272 SGWaAP