Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000urbanizácia5204 SGWaAP
0.383industrializácia5929 SGWaAP
0.565populačná_explózia1347 SGWaAP
0.572aglomerácia9941 SGWaAP
0.577chemizácia826 SGWaAP
0.596globalizácia36583 SGWaAP
0.604dezertifikácia567 SGWaAP
0.606intenzifikácia4362 SGWaAP
0.613urbanistický6354 SGWaAP
0.619devastácia8229 SGWaAP
0.633panelové_sídlisko771 SGWaAP
0.635demografický10123 SGWaAP
0.640urbanistická6624 SGWaAP
0.642sídelná4759 SGWaAP