Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000urazený8478 SGWaAP
0.410urazená4867 SGWaAP
0.417nazlostený2306 SGWaAP
0.440nahnevaný30611 SGWaAP
0.445roztrpčený1373 SGWaAP
0.471rozčúlený6270 SGWaAP
0.486zatrpknutý3853 SGWaAP
0.490zahanbený4358 SGWaAP
0.490nasrdený1460 SGWaAP
0.491namrzený2108 SGWaAP
0.492pohoršený2702 SGWaAP
0.497pobúrený5642 SGWaAP
0.503urazene5788 SGWaAP
0.504znechutený13978 SGWaAP
0.509dotknuto1267 SGWaAP
0.514rozhorčený8508 SGWaAP
0.527ponížený6506 SGWaAP
0.529rozčarovaný5383 SGWaAP
0.532mrzutý4957 SGWaAP
0.533zlostný6082 SGWaAP
0.536nahnevať32073 SGWaAP
0.541zhnusený1559 SGWaAP