Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uršulínska619 SGWaAP
0.371Uršulínsky562 SGWaAP
0.528kapucínska1836 SGWaAP
0.530klariská655 SGWaAP
0.531Kapucínsky1093 SGWaAP
0.535klobučnícka734 SGWaAP
0.545Františkánsky2414 SGWaAP
0.551Konventný565 SGWaAP
0.552piaristická1283 SGWaAP
0.558Pekársky548 SGWaAP
0.560Klariský860 SGWaAP
0.561paulínska693 SGWaAP
0.562konventná769 SGWaAP
0.562Baštový986 SGWaAP
0.579baštová2774 SGWaAP