Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uršulínka1493 SGWaAP
0.338dominikánka921 SGWaAP
0.376klariska2923 SGWaAP
0.395františkánka663 SGWaAP
0.453piarista3136 SGWaAP
0.476baziliánka473 SGWaAP
0.477františkán13946 SGWaAP
0.480rehoľná_sestra10908 SGWaAP
0.485rehoľa31452 SGWaAP
0.495benediktínka412 SGWaAP
0.503pavlín1312 SGWaAP
0.512karmelitánka1960 SGWaAP
0.516paulín940 SGWaAP
0.521františkánska3334 SGWaAP
0.522kláštor131370 SGWaAP
0.527karmelitán1507 SGWaAP
0.528rádová_sestra1615 SGWaAP
0.532rehoľná6826 SGWaAP
0.535Františkán804 SGWaAP
0.540rehoľníčka6401 SGWaAP
0.542augustinián1325 SGWaAP
0.546karmelitánsky_kláštor528 SGWaAP
0.551kláštorná7714 SGWaAP