Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uplakaný1674 SGWaAP
0.368utrápený4304 SGWaAP
0.383mrzutý4957 SGWaAP
0.410ufňukaný561 SGWaAP
0.421namosúrený1638 SGWaAP
0.458ustaraný726 SGWaAP
0.461ubolený2781 SGWaAP
0.483smutný91654 SGWaAP
0.494zronený2312 SGWaAP
0.499zlostný6082 SGWaAP
0.500zachmúrený3581 SGWaAP
0.503ustrašený1022 SGWaAP
0.505nevrlý2648 SGWaAP
0.512uplakaná3252 SGWaAP
0.512ustráchaný4202 SGWaAP
0.513namrzený2108 SGWaAP
0.513skleslý1263 SGWaAP
0.528protivný4458 SGWaAP
0.532zatrpknutý3853 SGWaAP
0.536skormútený1024 SGWaAP
0.538skľúčený2790 SGWaAP
0.539vystrašený14429 SGWaAP