Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000upálenie3991 SGWaAP
0.474poprava34914 SGWaAP
0.489obesenie3806 SGWaAP
0.536upáliť7274 SGWaAP
0.544umučiť2262 SGWaAP
0.555kacír4804 SGWaAP
0.558zavraždenie8364 SGWaAP
0.559popravisko4264 SGWaAP
0.560mučenícka_smrť4017 SGWaAP
0.587mučenie30392 SGWaAP
0.598Hus6689 SGWaAP
0.616popraviť18944 SGWaAP
0.616mučený4327 SGWaAP
0.619inkvizícia9172 SGWaAP
0.624uväznenie6731 SGWaAP