Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000unikátna79073 SGWaAP
0.202jedinečná167945 SGWaAP
0.386unikátny92848 SGWaAP
0.388unikátne8158 SGWaAP
0.427výnimočná106417 SGWaAP
0.483pozoruhodná31350 SGWaAP
0.490unikátne29482 SGWaAP
0.491exkluzívna40328 SGWaAP
0.495Unikátny779 SGWaAP
0.501jedinečný152612 SGWaAP
0.503fascinujúca14271 SGWaAP
0.512nevšedná14793 SGWaAP
0.514pôsobivá21567 SGWaAP
0.523úžasná147143 SGWaAP
0.527neobyčajná16049 SGWaAP
0.539Jedinečný2250 SGWaAP
0.539ohromujúca7886 SGWaAP
0.543impozantná9419 SGWaAP
0.550úchvatná9813 SGWaAP
0.556originálna90865 SGWaAP
0.560nenapodobiteľná2468 SGWaAP
0.562nádherná160581 SGWaAP
0.565neopakovateľná12956 SGWaAP
0.577jedinečné51471 SGWaAP