Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000uniformita3770 SGWaAP
0.542uniformná932 SGWaAP
0.570uniformný950 SGWaAP
0.606konformizmus1169 SGWaAP
0.610pluralita10590 SGWaAP
0.621masovosť1872 SGWaAP
0.622jednotvárnosť2664 SGWaAP
0.624rôznosť4970 SGWaAP
0.632jednotnosť5197 SGWaAP
0.635jednoliatosť813 SGWaAP
0.635unifikácia2942 SGWaAP
0.640modernosť5354 SGWaAP
0.641kolektivizmus1831 SGWaAP
0.642fádnosť966 SGWaAP
0.647individualizmus8799 SGWaAP
0.647neosobnosť569 SGWaAP
0.648stádovitosť714 SGWaAP
0.658priemernosť4007 SGWaAP
0.658strohosť2344 SGWaAP
0.658šedivosť777 SGWaAP
0.665jednofarebnosť439 SGWaAP
0.666výlučnosť2567 SGWaAP