Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000unavovať9460 SGWaAP
0.422znechucovať2758 SGWaAP
0.446deprimovať2417 SGWaAP
0.473znervózňovať7093 SGWaAP
0.486ubíjať6183 SGWaAP
0.492frustrovať2653 SGWaAP
0.500iritovať8660 SGWaAP
0.504otravovať29274 SGWaAP
0.504nebaviť56650 SGWaAP
0.506vyčerpávať10529 SGWaAP
0.543deptať2010 SGWaAP
0.560neunavovať1527 SGWaAP
0.579miasť6915 SGWaAP
0.583únavné4922 SGWaAP
0.591stresovať9774 SGWaAP
0.596unaviť14490 SGWaAP
0.613vyrušovať13578 SGWaAP
0.619zunovať5575 SGWaAP
0.623vysiľovať571 SGWaAP
0.624nudiť52662 SGWaAP
0.628štvať18562 SGWaAP
0.630otravne1888 SGWaAP
0.631skľučovať972 SGWaAP
0.635zmáhať2059 SGWaAP