Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000unáhlený4005 SGWaAP
0.370unáhlené3601 SGWaAP
0.406neuvážený2578 SGWaAP
0.527unáhlená1416 SGWaAP
0.543unáhlene2651 SGWaAP
0.581nerozvážny1932 SGWaAP
0.610neuvážené2722 SGWaAP
0.622ľahkovážny1905 SGWaAP
0.632nelogický3755 SGWaAP
0.632alibistický1543 SGWaAP
0.650nepodložený3810 SGWaAP
0.655unáhlenosť969 SGWaAP
0.669rázny11223 SGWaAP
0.670svojvoľný2931 SGWaAP
0.676nedomyslený1236 SGWaAP
0.680kontraproduktívny2210 SGWaAP
0.681zmätočný1586 SGWaAP
0.684detinský3070 SGWaAP
0.687pomýlený4997 SGWaAP
0.689nerozvážne1165 SGWaAP