Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000umiernenosť2233 SGWaAP
0.336zdržanlivosť10429 SGWaAP
0.355striedmosť4544 SGWaAP
0.398rozvážnosť2908 SGWaAP
0.473zásadovosť1839 SGWaAP
0.487zmierlivosť636 SGWaAP
0.488skromnosť21309 SGWaAP
0.505uvážlivosť410 SGWaAP
0.523rozhodnosť8317 SGWaAP
0.527pragmatickosť490 SGWaAP
0.545nekompromisnosť1380 SGWaAP
0.547racionálnosť1325 SGWaAP
0.549mierumilovnosť916 SGWaAP
0.555prísnosť7146 SGWaAP
0.562ráznosť1278 SGWaAP
0.563ušľachtilosť3497 SGWaAP
0.567odvážnosť723 SGWaAP
0.570asketizmus1057 SGWaAP
0.574vľúdnosť2845 SGWaAP
0.575decentnosť705 SGWaAP
0.577cnosť33244 SGWaAP
0.579principiálnosť950 SGWaAP
0.579veľkorysosť6556 SGWaAP
0.579triezvosť2862 SGWaAP
0.581pragmatizmus5424 SGWaAP