Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000umenovedec516 SGWaAP
0.345kunsthistorik2053 SGWaAP
0.388muzikológ2140 SGWaAP
0.398muzeológ431 SGWaAP
0.427estetik1930 SGWaAP
0.436historik117571 SGWaAP
0.455teoretik21944 SGWaAP
0.457etnograf3785 SGWaAP
0.469etnológ3267 SGWaAP
0.476kulturológ681 SGWaAP
0.478národopisec587 SGWaAP
0.483literárny_kritik6916 SGWaAP
0.500literát11657 SGWaAP
0.505teatrológ1286 SGWaAP
0.510galerista1563 SGWaAP
0.512filológ2149 SGWaAP
0.525publicista37739 SGWaAP
0.530jazykovedec12097 SGWaAP
0.533lingvista3957 SGWaAP
0.544bibliograf875 SGWaAP
0.549výtvarník61725 SGWaAP
0.555orientalista946 SGWaAP
0.558etnomuzikológ438 SGWaAP
0.562sochár28856 SGWaAP