Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000umelosť925 SGWaAP
0.355neprirodzenosť742 SGWaAP
0.438strojenosť536 SGWaAP
0.438umeleckosť863 SGWaAP
0.492patetickosť603 SGWaAP
0.493infantilnosť692 SGWaAP
0.495škaredosť1579 SGWaAP
0.502civilnosť547 SGWaAP
0.508doslovnosť541 SGWaAP
0.516povrchnosť7196 SGWaAP
0.516samoúčelnosť470 SGWaAP
0.520sentimentalita2386 SGWaAP
0.521sentimentálnosť637 SGWaAP
0.522statickosť729 SGWaAP
0.523teatrálnosť1155 SGWaAP
0.527plochosť774 SGWaAP
0.528poetickosť1086 SGWaAP
0.531obyčajnosť1386 SGWaAP
0.535bezduchosť478 SGWaAP
0.540smiešnosť958 SGWaAP
0.545štylizácia10384 SGWaAP
0.549neosobnosť569 SGWaAP
0.554plytkosť1998 SGWaAP