Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000umelkyňa20466 SGWaAP
0.225maliarka8598 SGWaAP
0.230výtvarníčka12553 SGWaAP
0.319hudobníčka5387 SGWaAP
0.356sochárka1995 SGWaAP
0.359skladateľka4649 SGWaAP
0.362fotografka12976 SGWaAP
0.389ilustrátorka3706 SGWaAP
0.391dizajnérka10631 SGWaAP
0.394návrhárka7518 SGWaAP
0.397speváčka145347 SGWaAP
0.414módna_návrhárka5972 SGWaAP
0.418huslistka3262 SGWaAP
0.442klaviristka4215 SGWaAP
0.444poetka11471 SGWaAP
0.452interpretka5223 SGWaAP
0.453operná_speváčka3068 SGWaAP
0.453choreografka3898 SGWaAP
0.454grafička1846 SGWaAP
0.458muzikantka643 SGWaAP
0.463akademická_maliarka2058 SGWaAP
0.470operná_diva1064 SGWaAP
0.476spisovateľka46533 SGWaAP
0.476pesničkárka2120 SGWaAP